Josep M. Mestres Quadreny, compositor
Nascut a Manresa el 1929. Va estudiar Ciències a la Universitat de Barcelona, i música amb C. Taltabull. Des del començament de la seva carrera de compositor ha dedicat un esforç important a la promoció i la difusió de la nova música: el 1952 es va integrar al "Cercle Manuel de Falla", el 1960 va ser un dels fundadors de "Música Oberta" al si del "Club 49", el 1969 del "Conjunt Català de Música Contemporània", el 1973 del "Laboratori de Música Electroacústica Phonos", el 1976 del "Grup Instrumental Català" i el 1987 d'"Amics de la Música de Barcelona". Formà part de la Comissió coordinadora de l'àmbit de música del "Congrés de Cultura Catalana" (1976-1977) i va ser President de l'"Associació Catalana de Compositors" (1977-1979).

Actualment és membre de la Comissió Delegada del Patronat de la "Fundació Joan Miró", de la Comissió de relacions culturals del "Centre d'Estudis Catalans" de la Universitat de París (Sorbonne), de la Junta rectora del "Consorci de l'Auditori i de l'Orquestra Simfònica de Barcelona‚ i del consell d'administració de l'"Orquestra Simfònica de Barcelona / Nacional de Catalunya" i és President de la "Fundació Phonos".

Ha participat en qualitat de docent als "Internationale Ferienkurse für Neue Musik" a Darmstadt, als "Cursos Latinoamericanos de Música Contemporanea al Brasil" i a les "Jornades Internacionals de Nova Música" a Sitges.

La seva música evoluciona seguint una permanent renovació d'idees i una progressiva incorporació de noves tècniques, molt sovint derivades d'altres camps de la creació artística i dels coneixements científics actuals. Antidogmàtic per naturalesa, el seu camp d'exploració és molt vast i va des d'obres interpretades únicament pel públic (Self-Service) fins a obres compostes per ordinador (Ibèmia), passant per un ampli ventall de peces per a orquestra, cambra, solistes, escena, etc. Ha fet música incidental per a teatre i cinema i ha col.laborat amb Joan Brossa en diverses obres de teatre musical com "Suite Bufa" , "L'armari en el mar" i l'òpera "Cap de mirar".Josep Maria Mestres Quadreny was born in Manresa in 1929 and studied sciences at the University of Barcelona and composition with C.Taltabull. His music is distinguished in its constant spirit of renovation in the musical language used and by the incorporation of new techniques, both in the composition itself and in the use of instruments. His field of exploration is very broad, ranging from works performed by the public themselves to works composed with the aid of a computer. He has collaborated with such plastic artists as Miró, Tàpies, Vill&egravelia and T.Codina and has written incidental music for theatre and cinema and also, with Joan Brossa, various works for musicals, ballet and opera.


Obres per ordre cronològic