Llorenç Balsach

LLIBRES PUBLICATS

La convergència harmònica. Barcelona 1994. Editorial Clivis

Los fundamentos de la tensiones armónicas. Barcelona 2016. Editorial Boileau/La mà de guido

ASSAIGS PUBLICATS

Application of Virtual Pitch Theory in Musical Analysis. Journal of New Music Research, Vol.26 (1997), pp 244-265 (Swets & Zeitlinger)

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

A.C.C: 68 compositors catalans. Generalitat de Catalunya 1989

Abril, Oscar: Els sons trobats. Alter músiques natives (Krtu, Edicions Generalitat de Catalunya, 1995. Pàg. 46,47)

Albet, Montserrat: Història de la Música Catalana (Edició Caixa de Barcelona, 1985. Pàg. 266-267)

Balaguer, Lena: La dilatació de l'univers mental (Disc EDA-1060)

Barber, Llorenç: La fascinante aventura sonora de Llorenç Balsach (Revista Ritmo. Noviembre 1980)

Barber, Llorenç, Montserrat Palacios: La mosca tras la oreja. De la música experimental al arte sonoro en España (Fundaciñon autor 2009, pag 45-46, 426)

Barberà, Busqué i altres: Tocar totes les tecles (temes d’infància) (Edicions A.M.Rosa Sensat 1998, Pàg. 66-70)

Casares, Emilio: 14 compositores de hoy (Universidad de Oviedo 1982. Pàg. 44, 54, 55, 386)

Celis, Mª Carmen de: Llorenç Balsach, la energia de la forma (La Estafeta Literaria. Diciembre 1977. Núm.626. Pàgs 20-21)

Colomer, Víctor: De la Chispa, la melancolía y una dosis del hecho existencial (Diario de Sabadell. 7/4/1981. Pàg.7)

Editorial Istmo: Diccionario de músicos

Lobo, Carles: La tonalitat espontània en l'obra de Llorenç Balsach (Revista Musical Catalana. 1994. Núm. 121)

Maderuelo, J.: Una música para los 80 (Garsi Editorial. Madrid 1981. Pàgs. 33, 47, 48, 51, 67-69)

Marco, Tomás: Historia de la Música Española (Alianza Editorial. Madrid 1983. Pàgs. 285, 307)

Marco, Tomás: Spanish Music in the Twentieth Century (Harvard University Press. London 1993. Pàg. 216)

Mestres Quadreny, Josep M..: Sense títol (Disc EDA E9-1060)

Mila, Massimo: Historia de la Música (Editorial Bruguera. Barcelona 1981. Pàg. 396)

Ripoll, J.: Un viatge lúdic: De Caldetes a Moià (Diario de Sabadell 17/7/1980. Pàg.12)

Rodríguez Picó, Jesús: Situación y corrientes estéticas de la música contemporanea en Catalunya (Punto y Coma 1-15/2/1978)

Sala Sanahuja, Joaquim: Apologia de Llorenç Balsach (Diario de Sabadell. 27/11/1980. Pàg.14)

Sala Sanahuja, Joaquim: La deflagació-neu, o els efectes textuals de la màquina Balsach (Disc EDA E9-1060)

Sala Sanahuja, Joaquim & altres: Sabadell al segle XX

Ten, Rosa: Experiència musical de Llorenç Balsach (Diario de Sabadell. 8/11/1980. Pàg.14)

Gran Enciclopèdia de la Música Catalana, Valenciana i Balear: Volum I: Balsach, Llorenç (G. Enciclopedia Catalana)

Diccionario de la Música Hispano-Americana: Balsach, Llorenç (Fundación Autor, SGAE)

New Grove Dictionary of Music & Musicians (2nd edition): Balsach, Llorenç

Whos is who in Music: Balsach, Llorenç

Màrius Serra: Verbàlia (Empúries 2000, pp. 134-136)

Francesco Carreras et al.: Automatic Harmonic Description of Musical Signals Using Schema-based Chord Decomposition. Journal of New Music Research, Vol.28 (1999), pp 312-313 (Swets & Zeitlinger)

Mas Peinado, Ricard: Èczema: Del textualisme a la postmodernitat (Museu de Sabadell 2002, pp 54-57, 118-121)

Història de la Música Catalana, Valenciana i Balear: Volum V, pàgs. 38, 229, 231, 248 (Edicions 62)

Màrius Serra: Honor de Balsach (Diari Avui. 22/2/2006)

Compilació sonora Iges, Sarmiento, Nubla: Desacuerdos 3 (Llibre + CD) (Granada, 2005)

Josep Gamell: Casa meva és casa vostra (Vallesana de Publicacions, 2005, pp. 43-49)

Jaume Comellas: Llorenç Balsach; d'ofici, alta artesania discogràfica (Revista Musical Catalana, març 2006)

Revista Nexus (núm. 37): La música contemporània: nous reptes a Catalunya i a Europa (pp 112, 142, 195, 200-1) (Primavera 2007)

Museu d'Art de Sabadell: Sala Tres (1972-1979): En la ruta de de l'art alternatiu a Catalunya (pp 27, 155)(Desembre 2007)

Almacellas/Fernández/Raventós: Música 1 ESO (Santillana, p. 111)(2007)