logo PianoLudic

 PianoLudic music software

Discos / CD Recordings
Home Examples/Videos Free Download (LE) Music files (library) Buy Full Edition Background/History Reference manual Comments and uploads

The background of PianoLudic

The original version of PianoLudic was created between 1986 and 1988; it had a different name: "La Mà de Guido Score Performance System" and was an audio complement of "La Mà de Guido Music Setting System" (one of the first programs created for computer sheet music drawing). La Mà de Guido Score Performance System was presented internationally in 1988 at the Frankfurt Musik Messe. At that time, the performance program only recognised files with the La Mà de Guido music format.
At the beginning of 2011, I decided to recover this program, basically to enjoy for myself, thus incorporating a feature that could recognise the musical voices of widely-used files such as the midi and musicXML formats. I rewrote the program for the most part, and as I enjoyed using it so much and considering the huge music library available, I thought that it could be a good idea to put it anew at the disposal of the audience. I changed the long original name and gave it the new name of PianoLudic. "Ludic" is a word that has the same meaning both in Catalan and English. In this case, it means being able to play and enjoy the piano performance without any other aim than just having a good time with music. We could also regard it as a twenty-first century Pianola: my aim has never been to replace the irreplaceable and more complete version of the artist pianist or the normal piano training.
I believe that this program could also be very useful for disabled people.
(Llorenç Balsach, September 2011)

Next, you may watch the original video that was used in 1988 at the Frankfurt Musik Messe to present the first version of the La mà de Guido Score Performance System:
senyera


Petita història de Pianoludic

La versió original de Pianoludic es va desenvolupar entre els anys 1986 i 1988 i tenia un altre nom: "La Mà de Guido Score Performance System" i era un complement àudio de "La Mà de Guido Music Setting System" (un dels primers programes pel dibuix de partitures per ordinador que es van fer). La Mà de Guido Score Performance System es va presentar internacionalment l'any 1988 a la Frankfurt Musik Messe. En aquella època el programa d'interpretació només reconeixia fitxers amb el format musical propi de La mà de guido.
A principis del 2011 vaig decidir recuperar aquest vell programa, bàsicament per gaudir-ne jo mateix, incorporant la possibilitat que pogués reconèixer les veus musicals de fitxers estàndards tan coneguts com els formats midi i musicXML. El programa el vaig reescriure de nou en la seva major part i al veure lo bé que m'ho passava fent-lo servir, i davant l'enorme biblioteca de música disponible, vaig pensar posar-lo a l'abast del públic novament. Vaig canviar el llarg nom original i li vaig posar el nou nom de Pianoludic. Lúdic és una paraula que en català i en anglès tenen el mateix significat i en aquest cas té el significat de poder jugar i gaudir de la interpretació pianística sense cap altra pretensió que la de disfrutar musicalment. Podríem també considerar-ho com una pianola del segle XXI, sense que la meva intenció hagi estat substituir la insistituible i més completa versió dels pianistes artistes ni l'aprenentatge normal del piano.
Aquest programa crec que també podria ser molt útil per a gent discapacitada.
(Llorenç Balsach, setembre 2011)

En el següent vídeo és mostra el film original que es va fer servir l'any 1988 per la fira de música de Frankfurt de la versió primitiva de La Mà de Guido Score Performance System:


band.espanya


Pequeña historia de Pianoludic

La versión original de Pianoludic se desarrolló entre los años 1986 y 1988 y tenía otro nombre: "La Mà de Guido Score Performance System" y era un complemento audio de " La Mà de Guido Music Setting System " (uno de los primeros programas para el dibujo de partituras por ordenador que se hicieron). La Mà de Guido Score Performance System se presentó internacionalmente en el año 1988 en la Frankfurt Musik Messe. En aquella época el programa de interpretación sólo reconocía archivos con el formato musical propio de La mà de guido.
A principios de 2011 decidí recuperar este viejo programa, básicamente para disfrutarlo yo mismo, incorporando la posibilidad de que pudiera reconocer las voces musicales de archivos estándares tan conocidos como los formatos midi y musicXML. El programa lo reescribí de nuevo en su mayor parte y al ver lo bien que me lo pasaba usándolo, y ante la enorme biblioteca de música disponible, pensé ponerlo nuevamente al alcance del público. Cambié el largo nombre original y le puse el nuevo nombre de Pianoludic. Lúdic es una palabra que en catalán y en inglés tienen el mismo significado y en este caso tiene el significado de poder jugar y gozar de la interpretación pianística sin otra pretensión que la de disfrutar musicalmente. Podríamos también considerarlo como una pianola del siglo XXI, sin que mi intención haya sido sustituir la insistituible y más completa versión de los pianistas artistas ni el aprendizaje normal del piano.
Este programa creo que también podría ser muy útil para gente discapacitada.
(Llorenç Balsach, septiembre 2011)

En el siguiente video se muestra el film original que se utilizó en 1988 para la feria de música de Fráncfort de la versión original de La Mà de Guido Score Performance System: